Ko'p so'raladigan savollar Foydali havolalar Boshqaruv raisining virtual qabulxonasi Интернет банк Bog'lanish

Tariflar

“UTBANK” акциядорлик жамиятининг 2017 йил 14 сентябридан бошлаб банк хизматлари учун амалдаги тарифлари

 

т/р

Кўрсатиладиган хизматлар (амалиётлар) турлари

Ўлчов бирлиги

Хак микдори

А

1

2

3

1. Миллий валютадаги амалиётлар бўйича курсатиладиган хизматлар

 1. Хўжалик юритувчи субъектлар амалиётлари бўйича хизматлар

1.1.1.

Ҳисобрақамлар  очиш

 

ҳақ олинмайди

1.1.2.

Ҳисобрақамни ёпиш ёки  бошқа банкка ўтказиш

 

ҳақ олинмайди

1.1.3.

Ҳисобрақамлардан ҳисоб-тўлов операцияларини ўтказиш (дебет айланмаси учун):

 

 

 

 1. Банклараро ўтказмалар учун (“d” бандидан ташкари)

дебет айланма суммасидан

0,5% + хар бир тулов учун 200,0 сум

 

 1. Банк ички  ва UTBANK филиаллараро ўтказмалар учун (“c” бандида курсатилган холлардан ташкари)

 

ҳақ олинмайди

 

 1. Мижознинг ушбу банкда очилган корпоратив ёки Якка тартибдаги тадбиркор пластик картасига ўтказмалар учун

дебет айланма суммасидан

1% миқдорида

 

 1. Кичик бизнес субъектлари томонидан давлат бюджетига соликлар ва бошка мажбурий тўловлар ўтказилганда

 

ҳақ олинмайди

1.1.4.

Аккредитив очиш, унинг шартларини ўзгартириш

аккредитив суммасидан

1%  миқдорида

1.1.5.

Мижоз ҳисобрақамларини юритиш учун хизмат хақи (дебет айланмаси мавжуд бўлган холда*)

хар

ойда

ЭКИХ суммасининг 4 баробари миқдорида

1.1.6.

Нақд пул чек дафтарини рўйхатга қўйиш ва юритиш

бир дона чек дафтарчасига

ЭКИХ суммасининг 1 баробари миқдорида

1.1.7.

Мижоз мурожаатига кўра маълумот бериш

ҳар бир ҳолатда

50 000 сум

1.1.8.

Қонун хужжатларига кўра маълумот олиш ваколатига эга бўлган учинчи шахсларга хамда назорат қилувчи идораларга хамда тугатилаётган корхона қонуний вакилларига берилган маълумотга

 

ҳақ олинмайди

1.1.9.

“SMS Banking” ва “Mobile-Banking” хизматига уланиш

 

ҳақ олинмайди

1.1.10.

“internet-bank” тизими хизматлари:

 

 

 

 1. “internet-bank” тизимига уланиш ва электрон калитни руйхатга олиш

 

ҳақ олинмайди

 

 1. Кушимча электрон калитни руйхатга олиш

ҳар бир ҳолатда

ЭКИХ суммасининг 2 баробари миқдорида

 

 1. Электрон калитни янгисига алмаштириш (йўқотилган ёки яроқсиз холга келтирилганда)

ҳар бир ҳолатда

ЭКИХ cуммасининг 2 баробари миқдорида

 

 1. “internet-bank” тизимида хизмат кўрсатиш

ҳар ойда

ЭКИХ суммасининг 1 баробари миқдорида

1.1.11.

Касса хизматлари учун

 

ҳақ олинмайди

1.1.12.

Факторинг хизматини курсатиш

ҳар бир ҳолатда

шартнома асосида

 1. Жисмоний шахслар амалиётлари бўйича (пластик карталар билан амалиётлардан ташкари) хизматлар

1.2.1.

ҳисобрақамлар очиш, ёпиш

 

ҳақ олинмайди

1.2.2.

Омонат дафтарчасини расмийлаштириш

 

ҳақ олинмайди

1.2.3.

Омонат дафтарчасини қайта расмийлаштириш (йўқотилган ёки яроқсиз холга келтирилганда)

ҳар бир ҳолатда

50 000 сум

1.2.4.

Омонат ҳисобрақамидан мижоз талабига кўра маблағлар кўчирилганда (дебет айланма учун) куйидаги холлардан ташқари:

кўчирилган суммадан

2 % миқдорида

 

 1. Иш хақи, нафака**, алимент ва уларга тенглаштирилган ҳамда хаётни суғурталаш бўйича тўловлар ва ортиқча тўланган солиқлар қайтарилиши натижасида тушган маблағлар доирасида

 

ҳақ олинмайди

 

 1. UTBANK ва унинг филиалларида жисмоний шахсга очилган шахсий (пластик карт, омонат, кредит ва бошка) ҳисобрақамларга ўтказилганда

 

ҳақ олинмайди

1.2.5.

Ҳисобрақам очмасдан нақд пулда бир марталик тўловлар қабул қилиш, утказиш

суммадан

1 % миқдорида

1.2.6.

Касса хизматлари учун тўловлар куйидаги холлардан ташқари:

ҳар бир ҳолатда

10% миқдорида

 

 1. Топширилган нақд пул доирасида нақд пул берилганда

 

ҳақ олинмайди

 

 1. Иш хақи, нафака**, алимент ва уларга тенглаштирилган тўловлар берилганда

 

ҳақ олинмайди

1.2.7.

“SMS Banking” тизими хизмати

 

ҳақ олинмайди

1.2.8.

Жисмоний шахс мурожаатига (ёзма ёки оғзаки) кўра  ёзма маълумот бериш

хар бир сўровга

50 000 сум

2. Банк пластик карталари бўйича кўрсатиладиган хизматлар

2.1. Пластик карталарни эмиссия қилиш

2.1.1.

 Жисмоний шахсларнинг пластик карточкаларини (иш хаки, нафака, стипендия ва оилавий карточкалар) эмиссия килишда

 

ҳақ олинмайди

2.1.2.

жисмоний шахсларнинг 2.1.1. бандга тегишли булмаган максадлар учун (конверсион операцияларни амалга ошириш, сугурта бадаллари, дивидендлар ва бошкалар) пластик карточкаларини эмиссияси килишда

бир донаси учун

50 000 сум

2.1.3.

Корпоратив ва якка тартибдаги тадбиркорнинг пластик карточкаларини эмиссия килишда

бир донаси учун

50 000 сум

2.1.4.

Жисмоний шахсларнинг пластик карточкаларини қайта эмиссия килишда (йўқотилганда ёки яроқсиз холга келтирилганда)

бир донаси учун

50 000 сум

2.1.5.

Корпоратив ва якка тартибдаги тадбиркорнинг пластик карточкаларини қайта эмиссия килишда (йўқотилганда ёки яроқсиз холга келтирилганда)

бир донаси учун

100 000 сум

2.2. Пластик карталар билан амалиётлар

2.2.1.

Жисмоний шахсларнинг пластик карталарига маблагларни кирим қилиш

 

ҳақ олинмайди

2.2.2.

Корпоратив ва якка тартибдаги тадбиркор пластик  карталарини кирим қилиш

 

ҳақ олинмайди

2.2.3.

Пластик карталардан тўловлар ўтказиш

 

ҳақ олинмайди

2.2.4.

Пластик карталардан нақд пул бериш

 

ҳақ олинмайди

2.2.5.

Пластик карталарни “стоп-лист”га қўйиш ва чиқириш

 

ҳақ олинмайди

2.3. Савдо терминаллари бўйича хизматлар

2.3.1.

Тўлов  терминалларини ижарага бериш

 

ҳақ олинмайди

2.3.2.

Савдо терминали йўқотилганда ёки таъмирланмайдиган даражада ишдан чиқарилганда 

хар бир

терминал учун

терминалнинг қолдиқ қиймати + 200 000 сум

3. Хорижий валютадаги амалиётлар бўйича мижозларга кўрсатиладиган хизматлар

3.1. Хўжалик юритувчи субъектлар амалиётлари бўйича хизматлар

3.1.1.

Ҳисобрақам очиш ва ёпиш

 

ҳақ олинмайди

3.1.2.

Ҳорижий валютадаги ўтказмалар:

 

 

 

   a) Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига:

суммадан

0,35 % миқдорида***

+ 100 000,0 сўм

+ хорижий банк ҳаражатлари***

(max.35 000 000,0 сўм)

 

   b) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида (“с” бандидан ташкари):

суммадан

0,2 % миқдорида***

+ 100 000,0 сўм

 

   c) Банк ички  ва UTBANK филиаллараро ўтказмаларидан

 

ҳақ олинмайди

3.1.3.

Ўтказилган банк ўтказмалари шартларига мижоз талабига кўра ўзгартириш киритиш, аннуляция килиш, хат тайёрлаб жўнатиш

ҳар бир холатда

300 000 сўм

3.1.4.

Факторинг хизматини кўрсатиш

ҳар бир холатда

шартнома асосида

3.1.5.

Мижознинг мурожаатига кўра  маълумот бериш

ҳар бир ҳолатда

50 000 сўм

3.2. Хўжалик юритувчи субъектларга конверсион амалиётлар бўйича хизматлар

3.2.1.

Ҳисобрақамдаги бир турдаги хорижий валютани бошқа турдаги хорижий валютага конверсиялаш

ҳар бир ҳолатда

50 000 сўм

3.2.2.

ЎЗРВБда миллий валютани хорижий валютага конвертация қилиш

ҳар бир ҳолатда

шартнома асосида

3.2.3.

СВОП, СПОТ операцияларини амалга ошириш

ҳар бир ҳолатда

шартнома асосида

3.3. Импорт аккредитивлари хизмати

3.3.1.

Хорижий валютада аккредитив очиш:

 

 

 

 1. қопланган аккредитив очиш

суммадан

0,2 % миқдорида***

+ 100 000,0 сўм

 

 1. қопланмаган аккредитив очиш

 

шартнома асосида

3.3.2.

Аккредитив шартларини ўзгартириш, аннуляция қилиш

ҳар бир ҳолатда

1 000 000 сум+хорижий банк ҳаражатлари***

3.3.3.

Аккредитив суммасини ошириш

суммадан

0,2% миқдорида***

+100 000,0 сўм

3.3.4.

Аккредитив ҳужжатларини қабул қилиш ва текшириш

ҳар бир комплект ҳужжат учун

1 000 000 сум

3.4. Экспорт аккредитивлари хизмати

3.4.1.

Аккредитивни қабул қилиш ва авизолаш

ҳар бир ҳолатда

1 000 000 сум + хорижий банк ҳаражатлари***

3.4.2.

 

Аккредитив шартларини ўзгаришини авизолаш, аннуляция қилиш

ҳар бир ҳолатда

500 000 сум + хорижий банк ҳаражатлари***

3.4.3.

Аккредитив ҳужжатларни қабул қилиш ва жўнатиш

ҳар бир пакет ҳужжатлари учун

1 000 000 сум + почта ҳаражатлари***

3.5. Документар операциялар бўйича вакил банкларнинг топшириқномаларини бажариш хизмати

3.5.1.

Хорижий банк кафолатларини ва аккредитивларини қабул қилиш ва авизолаш

ҳар бир ҳолатда

1 000 000 сум

3.5.2.

Аккредитив шартларини ўзгаришини авизолаш

ҳар бир ҳолатда

1 000 000 сум

3.5.3.

Вакил банкнинг аккредитивини тасдиқлаш:

 

 

 

  а) қопланган аккредитив бўйича

суммадан

0,2% миқдорида***

(min.  1 000 000,0 сўм)

 

  b) қопланмаган аккредитив бўйича

ҳар бир ҳолатда

Шартнома асосида

Изох:

*мижоз томонидан жорий ой давомида тулов топширикномасига биноан пул кучирилгандагина хисобланади хамда жорий ой давомида тарифнинг 1.1.3. кисм “а” банди буйича хисобланган хизмат хаки микдорига камайтирилади.

** нафака тўловлари деганда – пенсия ва қонун ҳужжатларида белгиланган нафақалар, моддий ёрдам хамда жамғариб бориладиган мажбурий пенсия бадаллари, улар бўйича олинган фоизлар тушунилади

***Марказий Банкнинг банк хизмати курсатилган кунда урнатилган расмий курси буйича

Мазкур тариф режасида курсатилмаган банк хизмат турлари буйича хаклар томонлар келишувига кура белгиланади

 

 

Bizning yutuqlarimiz
2016
SO'ROV

Как Вы оцениваете новый дизайн сайта нашего банка?

Как Вы оцениваете новый дизайн сайта нашего банка?